Category Archives: Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh mọi thứ tiếng trên điện thoại di động

Đọc Kinh Thánh trên điện thoại

Đọc Kinh Thánh mọi thứ tiếng bằng điện thoại thông minh, điện thoại smartphone có kết nối internet giờ đây rất tiện lợi. Quý vị có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt, tiếng Hmong, tiếng Dao, tiếng Tày, tiếng Thái… theo các đường dẫn truy cập nhanh dưới đây. Lưu ý: Các đường dẫn […]